Bedriven forskning i urval

Biblioteks- och informationsvetenskap

 • Informationskompetens. Definitioner i teori och praktik. (2006)
 • Skolbibliotekets verksamheter. En studie av hur skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier prioriterar skolbibliotekets verksamheter utifrån social identitet. (2007)

Fysik

 • Universums födelse och utveckling. (2000)
 • Vårt kosmiska ursprung. (2000)

Historia

 • Skrattet och folket. En genomlysning av Michail Bachtins tankar. (1996)
 • Renässansmänniskan. En historisk illusion? (1995)

Idéhistoria

 • Platons dualism. (2021)
 • Europa och de andra. Exotism i tidigmodern tid. (2021)

Litteraturvetenskap

 • Medeltida litterära genrer. En jämförande översikt. (1996)
 • Teman hos svenska romantiker. (1996)

Mikropatrologi

 • En genomgång av västerländska mikronationer med hänsyn till geografi, historia och politisk orientering. (2001)
 • Miljöarbete i den mikronationella sfären. Drömmen som kom bort sig? (1996)

Museologi

 • Carl von Linné och naturaliesamlandet. En studie av naturaliesamlandets nytta, politiska bakgrund och sociala kontext under frihetstiden. (2001)
 • Carl von Linné som naturaliesamlare. Etik och syn på naturaliesamlandet under 1700-talet. (2000)

Språk

 • Oden och runorna. Om runornas magiska betydelse i nordisk mytologi. (1995)
 • En stilistisk analys av en kåserande tidningsartikel. (1995)

Denna hemsida använder sig av goda kakor. Genom att fortsätta använda hemsidan ger du bifall till bruket av kakor. 

error: Innehållet på denna sida är skyddat!