Bibliotekarie

Jag har drygt femton års erfarenhet som bibliotekarie. Merparten av tiden har jag varit verksam som skolbibliotekarie, men har erfarenhet också av arbete på folk- och högskolebibliotek. Två bibliotek har byggts upp från grunden, inklusive pedagogisk planering, från förskoleklass till årskurs 9. Min utbildning består av en Master i biblioteks- och informationsvetenskap samt en kandidatexamen med historia som huvudämne.

Redan i tidiga år drömde jag om att en dag får arbeta med böcker på ett eller annat sätt. Jag drömde om en tillvaro där jag vandrade runt i ett gigantiskt bibliotek med anteckningsbok och reservoarpenna i högsta hugg. Drömmen var naturligtvis färgad av äldre tiders bilder av lärda män som strävsamt prövade hypoteser och varsamt samtalade med texternas författare som viskade genom böckernas pärmar.

 

Verklighetens bibliotek visade sig inte vara fullt så intellektuellt ångande som de drömmar jag närde med hjälp av bilder från äldre uppslagsverk. Bibliotekarien är en anställd som vårdar, organiserar, tillgängliggör och lånar ut böcker, filmer, spel, musik och mycket, mycket annat på daglig basis. Ofta är yrkesrollen en blandning av bokhandlare, lärare, IT-pedagog, kurator, litterär inspiratör och marknadsföringskonsult. Trots yrkets milsvida avstånd från mina antika ögonblicksbilder finns det ändå något magiskt  med bibliotek. Blotta närvaron av en mängd böcker skänker ett lugn, tanken blir inåtvänd och samtalet kontemplativt.

 

Bibliotekariens värv är med alla sina förtjänster och brister det enda yrke jag kan tänka mig. I min yrkesroll blandas allt det som jag helst gör, även på min fritid. Mötet med låntagaren hoppas jag också kan leda till stordåd i en framtid där ett samtal eller ett boktips har funnit en förstående vän. Människor växer av böcker. Ett frö som såtts i tonåren kan resultera i att en vacker perenn slår ut och blommar några år senare. I den vissheten vilar jag som bibliotekarie.

 

BIBLIOTECA UNIXPLORIA

Biblioteca Unixploria är ett nationalbibliotek för Konungadömet Unixploria. Jag är själv grundare, gynnare och överbibliotekarie men har god hjälp av kunniga och välutbildade medarbetare.

 

Biblioteket rymmer i dagsläget över 14 000 titlar i de mest skilda ämnen. Huvudfokus är dock böcker om samlande, vetenskap (med särskild tyngdpunkt på arkeologi, historia och biologi) samt naturhistoria i vid mening.

 

SKOLBIBLIOTEKARIEN

I min yrkesroll blandar jag nytt och gammalt. Den tryckta boken är lika viktig som bloggen eller filmen, liksom datorn är lika viktig som läroboken. Jag anser att skolbiblioteket går utanför de fysiska väggar som bibliotekslokalen sätter, även om bibliotekslokalen givetvis är vårt främsta rum för lärande. Skolbiblioteket är för mig ett verktyg, ett arbetssätt som omfattar allt lärande, både i och utanför skolan. Jag anser att skolbibliotekarier bör vara pedagoger i lika hög grad som bibliotekarier; vara lika hemmastadda i klassrummet som i biblioteket.

 

Skolbibliotekarien är en nätdagbok som upplyser, inspirerar och betraktar allt som rör skolbibliotek. Där hittar Du alltid inspiration och ibland obekväma betraktelser över skolbibliotekets roll i en lärande miljö.

Denna hemsida använder sig av goda kakor. Genom att fortsätta använda hemsidan ger du bifall till bruket av kakor. 

error: Innehållet på denna sida är skyddat!