Samlare

Samlandet har varit en ständig följeslagare i mitt alltsedan de första naturföremålen togs hem efter otaliga vandringar i skog och mark. Samlandet har gått hand i hand med min kunskapstörst. Föremålen har blivit viktiga verktyg också då jag söker kunskap. Fysiska artefakter blir för mig en manifestering av kognitiv kontext. Föremålen har under årens lopp blivit så många att jag numera är tvungen att dokumentera och ställa ut mina samlingar i privata museer.

Samlad kunskap

Som samlare vet jag av erfarenhet att allt går att samla på. Jag är själv lite av äldre tiders universalsamlare. Personligen har svårt att hålla mig till ett begränsat samlarområde, så jag breddar ständigt mitt fokus.

 

Syftet med mitt samlande är inte att uppnå en komplett samling. Vidden på mitt samlande omöjliggör detta. Snarare är det så att jag intresserar mig för ett ämne jag läst eller sett något intresseväckande om, och som en naturlig följd börjar jag samla både kunskap och föremål om just det området. Föremålen bli på det viset ett sätt för mig att knyta kunskapen till.

 

Ett specialområde jag har är böcker om samlande. Som samlare har man alltid ett urval referenslitteratur till hands: frimärkskataloger, prisguider och liknande. Med tiden började jag dock intressera mig alltmer för samlandet som samhällsfenomen. Den ena boken efter den andra lades till bokhyllan. Nu letar jag aktivt efter litteratur om samlandet som fenomen; samlandets historia och psykologi i vid mening.

 

 

Samlarlyckan är den enda nätdagboken på svenska som tar ett helhetsgrepp på samlande; samlandet som hobby, yrke och forskningsfält. Här presenteras allt som har ett värde för den seriöse samlaren. Tips, inspiration och recensioner av webbplatser, program, böcker, tidskrifter, utställningar och mycket, mycket mer utlovas.

 

Samlandets historia och psykologi är ett återkommande tema i denna dagbok, liksom tankar kring samlarens natur. I denna nätdagbok lever det professionella museets utställningsverksamhet sida vid sida om amatörens glasvitrin i ett hörn av familjens vardagsrum.

 

 

Denna hemsida använder sig av goda kakor. Genom att fortsätta använda hemsidan ger du bifall till bruket av kakor. 

error: Innehållet på denna sida är skyddat!