Tidslinje för Moseböckerna

I Moseböckerna (framför allt första Mosebok) i Bibeln redogörs för de behandlade personernas släkttavlor. Dessa redogörelser innehåller information om hur gamla personerna var, när deras arvtagare föddes samt hur gamla de blev, innan de dog. Dessa uppgifter kan sammanställas till en tidsaxel där Gamla Testamentets händelser placeras i kronologisk ordning.

Bland världens kristna och judar finns stor variation i hur man tolkar dessa siffror; medan somliga ser en sådan här tidsaxel som en sann beskrivning av mänsklighetens historia är det andra, som menar att den bygger på en felaktigt bokstavlig tolkning av skrifterna.

Personligen ser jag skriften som ett narrativ, en historisk kedja där det redogörs för mänsklighetens skapelse. Det är ingen biologisk eller historisk facktext, även om det stora flertalet historiska händelser som beskrivs i Bibeln har verifierats av modern arkeologisk- och historisk vetenskap.

Denna sammanställning är framtagen ur de uppgifter som finns i 1 Mosebok samt ett antal andra böcker i Gamla Testamentet. Årtalen som anges här är år efter Skapelsen (e.S.) och följer den masoretiska texten om inget annat anges (Septuaginta placerar skapelsen drygt 1500 år tidigare än den masoretiska texten). Det kan noteras att den judiska kalendern anger en avvikande epok. Årtalet inom parentes avser troligt årtal enligt den gregorianska kalendern, under förutsättning att Jerusalems fall ägde rum 587 f.Kr.

0 (3950 f.Kr.) – Adam (generation 1) skapas.

130 e.S. (3820 f.Kr.) – Adam och Eva får två söner, Kain och Abel. Kain mördar Abel.

130 (3820 f.Kr.) – Adam och Eva får en son, Set (generation 2) som blir stamfader till Noa.

235 (3715 f.Kr.) – Set får en son, Enos (generation 3)

325 (3625 f.Kr.) – Enos får en son, Kenan (generation 4)

395 (3555 f.Kr.) – Kenan får en son, Mahalael (generation 5)

460 (3490 f.Kr.) – Mahalael får en son, Jered (generation 6)

622 (3328 f.Kr.) – Jered får en son, Henok (generation 7)

687 (3263 f.Kr.) – Hanok får en son, Metusela (generation 8)

874 (3076 f.Kr.) – Metusela får en son, Lemek (generation 9)

930 (3020 f.Kr.) – Adam dör 930 år gammal

987 (2963 f.Kr.) – Hanok tas upp till Gud vid 365 års ålder och finns inte mer på jorden

1042 (2908 f.Kr.) – Set dör 912 år gammal

1056 (2894 f.Kr.) – Lemek får en son, Noa (generation 10)

1140 (2810 f.Kr.) – Enos dör 905 år gammal

1235 (2715 f.Kr.) – Kenan dör 910 år gammal

1290 (2660 f.Kr.) – Mahalael dör 895 år gammal

1422 (2528 f.Kr.) – Jered dör 962 år gammal

1556 (2394 f.Kr.) – Noa får tre söner: Sem, Ham och Jafet (generation 11)

1651 (2299 f.Kr.) – Lemek (Noas far) dör 777 år gammal

1656 (2294 f.Kr.) – Metusela (Noas farfar och den äldsta människan enligt Bibeln) dör samma år som floden kommer, 969 år gammal.

1656 (2294 f.Kr.) – Syndafloden kommer

1658 (2292 f.Kr.) – Sem får en son, Arpaksad två år efter floden (generation 12)

1693 (2257 f.Kr.) – Arpaksad får en son, Sela (generation 13)

1723 (2227 f.Kr.) – Sela får en son, Eber (generation 14)

1757 (2193 f.Kr.) – Eber får en son, Peleg (generation 15)

1787 (2163 f.Kr.) – Peleg får en son, Regu (generation 16)

1819 (2131 f.Kr.) – Regu får en son, Serug (generation 17)

1849 (2101 f.Kr.) – Serug for en son, Nahor (generation 18)

1878 (2072 f.Kr.) – Nahor får en son, Tera (generation 19)

1948 (2002 f.Kr.) – Tera får en son, Abraham (generation 20)

1958 (1992 f.Kr.) – Sara (Abrahams hustru) föds

1996 (1954 f.Kr.) – Peleg (generation 15) dör 239 år gammal

1997 (1953 f.Kr.) – Nahor (generation 18) dör 148 år gammal

2006 (1944 f.Kr.) – Noa (generation 10) dör 950 år gammal

2023 (1927 f.Kr.) – Abraham drar ut ur Haran (1 Mos 12:4)

2026 (1924 f.Kr.) – Regu (generation 16) dör 239 år gammal

2034 (1916 f.Kr.) – Abraham får en son med Hagar, Ismael (generation 21)

2048 (1902 f.Kr.) – Abraham får en son med Sara, Isak (generation 21)

2049 (1901 f.Kr.) – Serug (generation 17) dör 230 år gammal

2083 (1867 f.Kr.) – Tera (generation 19) dör 205 år gammal

2085 (1865 f.Kr.) – Sara dör 127 år gammal

2088 (1862 f.Kr.) – Isak gifter sig vid 40 års ålder med Rebecka

2096 (1854 f.Kr.) – Arpaksad (generation 12) dör 438 år gammal

2108 (1842 f.Kr.) – Isak får två söner med Rebecka: Esau och Jakob (generation 22)

2123 (1827 f.Kr.) – Abraham (generation 20) dör 175 år gammal

2126 (1824 f.Kr.) – Sela (generation 13) dör 433 år gammal

2156 (1794 f.Kr.) – Sem (generation 11), som var 100 år när floden kom, dör 600 år gammal

2187 (1763 f.Kr.) – Eber (generation 14) dör 464 år gammal

ca 2150–2200 (ca 1800-1750 f.Kr.) – Jakob får tolv söner:

med Lea: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon.

med Rakel: Josef och Benjamin.

med Bilhas, Rakels slavinna: Dan och Naftali.

med Silpas, Leas slavinna: Gad och Asher. (generation 23)

2228 (1722 f.Kr.) – Isak dör 180 år gammal

ca 2230 (ca 1720 f.Kr.) – Levi får en son i Kanaan, Kehat (generation 24). Kehat blir 133 år.

2238 (1712 f.Kr.) – Jakob flyttar vid 130 års ålder till Egypten med sin familj (1 Mos 46:8-27)

2255 (1695 f.Kr.) – Jakob (generation 22) dör i Egypten 147 år gammal

ca 2300 (ca 1650 f.Kr.) – Kehat får en son i Egypten, Amram (generation 25)

ca 2310 (ca 1640 f.Kr.) – Josef dör i Egypten 110 år gammal

2373 (1577 f.Kr.) – Amram får två söner i Egypten, Aron och Mose (generation 26). Amram blir 137 år

2453 (1497 f.Kr.) – Israels barn drar ut ur Egypten och tar emot lagen på Sinai 430 år sedan Abraham fått ett löfte av Gud och drog ut ur Haran (1 Mos 12:1-4, Gal 3:17, m.fl.). Med har de Josefs kvarlevor som ska begravas i Kanaans land (nuvarande Israel/Palestina). Det osyrade brödets högtid (påsk) börjar firas till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten.

2493 (1457 f.Kr) – Mose dör 120 år gammal och Israels barn går över floden Jordan in i Kanaans land samt intar Jeriko

2550–2849 (1400-1101 f.Kr) – Israels 12 domare: Otniel, Ehud, Shamgar, Debora, Barak, Gideon, Tola, Jair, Jefta, Ivsan, Elon, Avdon och Simson

2849 (1101 f.Kr.) – Saul smörjs till Israels förste kung och regerar i 40 år

2889 (1061 f.Kr.) – David smörjs till kung i Israel och regerar i 40 år

2929 (1021 f.Kr.) – Davids son Salomo blir kung i Israel och regerar i 40 år

2933 (1017 f.Kr.) – Salomo inleder det bygget av Jerusalems tempel under sitt fjärde regeringsår, 480 år efter Israels uttåg ur Egypten (1 Kung 6:1)

2969 (981 f.Kr.) – Rehabeam blir kung i Juda rike (det södra riket sedan landet splittrats efter Salomos död) och regerar i 17 år, Jerobeam blir kung i Israel (det norra riket) och regerar i ca 22 år

2986 (964 f.Kr.) – Aviam blir kung i Juda rike och regerar i 3 år

2989 (961 f.Kr.) – Asa blir kung i Juda rike och regerar i 41 år

2991 (959 f.Kr.) – Nadab blir kung i Israel och regerar i ca 2 år

2992 (958 f.Kr.) – Baesa blir kung i Israel och regerar i ca 24 år

3018 (935 f.Kr.) – Ela blir kung i Israel och regerar i ca 2 år

3019 (934 f.Kr.) – Simri blir kung i Israel och regerar i 7 dagar

3019 (934 f.Kr.) – Tibni och Omri blir kungar över varsin hälft av Israels land (Kungariket Israel och Juda rike) (1 Kung 16:21)

3027 (923 f.Kr.) – Ahab blir kung i Israel och regerar i ca 22 år

3030 (920 f.Kr.) – Profeten Elia utmanar Baals profeter på berget Karmel (1 Kung 18)

3030 (920 f.Kr.) – Josafat blir kung i Juda rike och regerar i 25 år

3048 (902 f.Kr.) – Ahasja blir kung i Israel

3049 (901 f.Kr.) – Joram blir kung i Israel

3055 (895 f.Kr.) – Joram blir kung i Juda rike och regerar i 8 år

3062 (888 f.Kr.) – Jehu blir kung i Israel

3063 (887 f.Kr.) – Ahasja blir kung i Juda rike och regerar i 1 år

3064 (886 f.Kr.) – Atalja, Ahasjas mor, regerar i Juda rike i 7 år

3071 (879 f.Kr.) – Joas blir kung i Juda rike och regerar i 40 år

3091 (859 f.Kr.) – Joahas blir kung i Israel

3107 (843 f.Kr.) – Joas blir kung i Israel

3111 (839 f.Kr.) – Amasja blir kung i Juda rike och regerar i 29 år

3124 (826 f.Kr.) – Jerobeam II blir kung i Israel

3140 (810 f.Kr.) – Ussia blir kung i Juda rike och regerar i 52 år

3165 (785 f.Kr.) – Anarki råder i Israel

3176 (774 f.Kr.) – Sakaria blir kung i Israel och regerar i 6 månader

3177 (773 f.Kr.) – Sallum blir kung i Israel och regerar i 1 månad

3177 (773 f.Kr.) – Menahem blir kung i Israel

3188 (762 f.Kr.) – Pekahja blir kung i Israel

3190 (760 f.Kr.) – Pekah blir kung i Israel

3192 (758 f.Kr.) – Jotam blir kung i Juda rike och regerar i 16 år

3208 (742 f.Kr.) – Ahas blir kung i Juda rike och regerar i 16 år

3210 (740 f.Kr.) – Anarki råder i Israel

3219 (731 f.Kr.) – Hosea blir kung i Israel

3224 (726 f.Kr.) – Hiskia blir kung i Juda rike och regerar i 29 år

3228 (722 f.Kr.) – Huvudstaden i det norra riket, Samaria, faller i assyriernas händer och Israels rike upphör att existera

3253 (697 f.Kr.) – Manasse blir kung i Juda rike och regerar i 55 år

3308 (642 f.Kr.) – Amon blir kung i Juda rike och regerar i 2 år

3310 (640 f.Kr.) – Josia blir kung i Juda rike och regerar i 31 år

3338 (612 f.Kr.) – Assyriens fall

3341 (609 f.Kr.) – Johas blir kung i Juda rike och regerar i 3 månader, avsätts av Egyptens farao Neko

3341 (609 f.Kr.) – Jojakim blir kung i Juda rike och regerar i 11 år

3344 (606 f.Kr.) – Jerusalem belägras av Nebukadnessar II och Daniel bortförs till Babel (Daniels bok, kap 1)

3352 (598 f.Kr.) – Jojakin blir kung i Juda rike och regerar i 3 månader och 10 dagar, avsätts av kungen i Babel, Nebukadnessar II som istället tillsätter Jojakins bror Sidkia som kung i Juda rike. Sidkia regerar i 11 år (2 Krönikeboken, kap 36)

3357 (593 f.Kr.) – Profeten Hesekiel framträder

3363 (587 f.Kr.) – Huvudstaden i Juda rike, Jerusalem, faller i babyloniernas händer

3391 (559 f.Kr.) – Kyros II blir kung i Persien

3411 (539 f.Kr.) – Babylon faller för perserkungen Kyros II, Belshassars gästabud (Daniels bok, kap 5)

3412 (538 f.Kr.) – Serubbabel återvänder till Israel från den babyloniska fångenskapen, templet i Jerusalem börjar återuppbyggas

3420 (530 f.Kr.) – Kambyses blir kung i Persien

3428 (522 f.Kr.) – Dareios I blir kung i Persien

3430 (520 f.Kr.) – Profeterna Haggai och Sakarja framträder i Juda

3464 (486 f.Kr.) – Xerxes I (Ahasveros) blir kung i Persien

3467 (483 f.Kr.) – Xerxes I (Ahasveros) anordnar ett gästabud och blir förödmjukad av drottningen (Esters bok, kap 1)

3471 (479 f.Kr.) – Ester blir drottning i Persien (Esters bok, kap 2)

3476 (474 f.Kr.) – Hamans komplott mot judarna i Persien avvärjs (Esters bok, kap 3–8)

3477 (473 f.Kr.) – Purimfesten börjar firas till minne av hur judarna räddades från utplåning (Esters bok, kap 9)

3486 (464 f.Kr.) – Artaxerxes I blir kung i Persien, profeten Malaki framträder i Juda

3492 (458 f.Kr.) – Esra återvänder till Israel

3505 (445 f.Kr.) – Nehemja återvänder till Israel

3528 (424 f.Kr.) – Xerxes II regerar Persien i 45 dagar och blir sedan mördad

3527 (423 f.Kr.) – Dareios II blir kung i Persien

3546 (404 f.Kr.) – Artaxerxes II blir kung i Persien

3592 (358 f.Kr.) – Artaxerxes II dör

3617 (333 f.Kr.) – Alexander den store besegrar den persiske kungen Dareios III i Slaget vid Issos

3627 (323 f.Kr.) – Alexander den store dör i Nebukadnessar IIs palats i Babylon

3775 (175 f.Kr.) – Antiochos IV Epifanes regerar i Israel

3782 (168 f.Kr.) – Antiochos IV Epifanes skändar Jerusalems tempel

3784 (166 f.Kr.) – Mackabéerna leder upproret mot Antiochos IV Epifanes och uppnår självständighet för Juda

3785 (165 f.Kr.) – Jerusalems tempel renas

3887 (63 f.Kr.) – Pompejus utvidgar provinsen Syrien med Juda och erövrar Jerusalem

3902 (48 f.Kr.) – Julius Caesar regerar i Rom

3906 (44 f.Kr.) – Julius Caesar mördas den 15 mars

3913 (37 f.Kr.) – Herodes den store regerar i Jerusalem

3923 (27 f.Kr.) – Augustus tillträder som romarrikets förste kejsare

ca 3943 (ca 7 f.Kr.) – Jesus föds i Betlehem

3946 (4 f.Kr.) – Herodes den store dör

3964 (14 e.Kr.) – Augustus dör i Rom och efterträds av Tiberius som romersk kejsare

Denna hemsida använder sig av goda kakor. Genom att fortsätta använda hemsidan ger du bifall till bruket av kakor. 

error: Innehållet på denna sida är skyddat!